Prohlášení o zdravotním stavu

 

Prohlašuji, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (horečka, průjem atp.).
Dítě nepřišlo v posledních 14 dnech před odjezdem na tábor do styku s osobou

nemocnou infekčním onemocněním nebo osobou podezřelou z nákazy a dítěti

není nařízeno karanténní opatření.
Jméno dítěte ....................................................................................................

Dne...........................2014                                Podpis rodiče  .................................

Kontakt

Stáje Mezipotočí Mezipotočí - dřevostavba
381 01 Český Krumlov
IČ: 47218665
IČP:1008352021
603 817 535
Marcela Lencová
info@stajemezipotoci.cz